Eric Sjöström ny förbundsordförande

Eric Sjöström valdes lördagen den 14 juni till ny förbundsordförande för Sveriges Körförbund. Han efterträder därmed Bengt Hall, teaterchef på Malmö Opera, som har innehaft posten i åtta år.

Eric Sjöström har tidigare varit chef och konstnärlig ledare för Kulturhuset i Stockholm och VD för Folkoperan. Han är nu verksam som konsult för olika kulturorganisationer och sitter i styrelserna för Dramaten, Kungl. Musikhögskolan och Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby.

– Jag är jättestolt över det här förtroendeuppdraget, säger han.

– Nu ska vi fortsätta att arbeta för att samla ännu fler medlemmar i förbundet och arbeta kulturpolitiskt för att stärka körsångens ställning. 

Han fortsätter:

– Att leda styrelsearbetet i körförbundet, som samlar så många av landets körer, känns väldigt roligt och viktigt. Körsång är så djupt förankrat hos oss och många har en väldigt nära relation till konstformen, där man får uttrycka sig själv, tillsammans med andra – och till mångas glädje. Sveriges Körförbund utgör en väldigt viktig samlingspunkt för körsångarna.

Sjöström valdes till ordförande vid körförbundets riksstämma, som är förbundets högsta beslutande organ. Till nya ledamöter i förbundsstyrelsen valdes Ann Cristin Högberg, Kristina Berntsdotter och Linda Alexandersson. Christel Larsson Lunderquist, Fredrik Bergh, Johan Broman, Anders Jalkéus och Jonas Engström omvaldes.

På fotot: Delar av styrelsen, från vänster Johan Broman, Fredrik Bergh, Christel Larsson Lunderquist, Jonas Engström och Eric Sjöström. Foto: Petra Westlin


Aktuellt