Eric Ericson avliden

Körledaren och professorn Eric Ericson avled den 16 februari. Han hade en lång och nära anknytning till Sveriges Körförbund, bland annat som förbundsdirigent och lärare vid förbundets dirigentkurser.

Minnesord av Sveriges Körförbunds ordförande Bengt Hall finns att läsa här.


Aktuellt