Tidningen Körsång

Förbundets tidning Körsång är med en upplaga på cirka 14 000 exemplar en av Sveriges största musiktidningar. Tidningen distribueras till varje medlem i förbundet, samt till prenumeranter. Körsång utkommer fyra gånger per år och varje nummer innehåller högintressant läsning för körsångare, dirigenter och andra musikintresserade.

Kontakt

Tidningen Körsång, Sveriges Körförbund, Slupskjulsvägen 34, 111 49 STOCKHOLM.

Redaktör är Petra Hansson på Break a Story AB.

031-708 66 83, e-post red@sverigeskorforbund.se.

Prenumerationer

Beställ prenumeration
Beställ provexemplar 

Prenumeration kostar 200 kr för ett kalenderår (fyra nummer). Fyll i formuläret här på  hemsidan eller kontakta kansliet (tel 070-782 92 44, eller e-post kansli@sverigeskorforbund.se) så skickar vi uppgifter om hur du betalar.
Du kan även beställa ett provexemplar helt utan kostnad.

Annonsera

Annonsansvarig: Vår nya annonsansvariga tillträder inom kort (september 2017). Tills dess ber vi dig kontakta redaktören, Petra Hansson!