Sveriges Körförbunds Stipendiater 2024

Sveriges Körförbund stipendium syftar till att stimulera utvecklingen av körrörelsen i Sverige. Stipendiet är uppdelat i två delar om 25.000 kr vardera och kriterierna för årets stipendium är normkreativa uttryck. Här presenterar vi stolt årets stipendiater:

Stockholms Gaykör tilldelas Sveriges Körförbunds stipendium 2024 utifrån kriteriet normkreativa uttryck.

Steve Sjöquist, diakon och författare, gav år 2022 ut boken ”Vägen valde dig”, en bok som berättar om författarens liv med HIV, och senare AIDS-diagnos. Stigmatiseringen i samhället kring diagnoserna var kraftfull under 80- och 90-talen och för redan utsatta grupper som narkomaner, prostituerade och homosexuella innebar detta ett stort lidande.

Stockholms Gaykör har valt ut ett antal dikter ur boken som är tonsatta av kompositören och dirigenten Sofia Söderberg, dikter som bildar en svit av sånger som uruppförs hösten 2024. Satserna i sviten kommer att kunna uppföras enskilt och musiken tonsätts på en musikalisk nivå som bjuder in många manskörer att framgent kunna uppföra sångerna. Sviten blir på detta sätt ett bidrag till en ny normkreativ repertoar för manskör.

Sveriges Körförbund vill med stipendiet 2024 premiera Stockholms Gaykör, för att genom beställningen av sviten bidra till en mångfacetterad repertoar för alla manskörer.


Hellmans Drengar tilldelas Sveriges Körförbunds stipendium 2024 utifrån kriteriet normkreativa uttryck.

Kören arbetar aktivt med att utveckla och fördjupa arbetet med en ökad medvetenhet kring mansrollen och HBTQia+ – frågorna. Kören har medvetet valt att bestå av både HBTQia+ och straighta män för att på detta sätt skapa en öppen gränsöverskridande mötesplats som raserar fördomar och murar mellan människor. En grundläggande tanke som kören har är att om män kan bryta ensamhet och isolering så skapas en bättre tillvaro för alla; för män, för kvinnor och för barn.

Kören arbetar också med normkreativt pedagogiskt arbete i gymnasieskolan i olika stadsdelar i Göteborg, där eleverna sedan får delta i körens traditionsenliga julshow. Ca 300 elever berörs årligen av Hellmans Drengars pedagogiska arbete på skolorna.

I år firar kören 30-årsjubileum där både arbetet med gymnasieeleverna och samverkansprojekt med bland annat Världsaidsdagen, Regnbågslinjen och Suicisprevention ingår. Sveriges Körförbund vill med stipendiet premiera Hellmans Drengar, som genom körsång bidrar till att både synliggöra genderfrågor och stärka mänskliga rättigheter.


Aktuellt