Lucka 24: S:t Jacobs Kammarkör

S:t Jacobs Kammarkör, Rebaroque och Gary Graden önskar God jul med ”Det brinner en eld” – en traditionell sång från Dalarna i nytt arrangemang av tonsättaren och vännen Bo Hansson från uruppförandet i konserten Julen sjungs in i S:t Jacobs kyrka 2019.


Aktuellt