#31 Röster från insidan

Kan körsång göra skillnad på riktigt, i en svår livssituation? I detta avsnitt av Körpodden får du möta Carin Åkesson, körledare och musiker, som leder kör på Sagsjöns kvinnoanstalt.

Ur detta arbete har föreställningen ”Röster från insidan” växt fram, där kvinnorna på insidan av fängelset bär fram sina berättelser genom sång och poesi. Det kunde varit du. Det kunde varit jag. Välkommen till en eftertänkansvärt samtal om sångens och ordens läkande kraft.

Lyssna här!

Körpodden produceras av Sveriges Körförbund i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet.


Aktuellt