Lucka 1 – Allmänna Sången

Allmänna Sången önskar en riktigt glad advent! I detta klipp framför kören Otto Olssons ”Advent” med text av Paul Nilsson.

Läs mer om Allmänna Sången här: https://www.allmannasangen.se/.


Aktuellt