Så här såg det ut hösten 2010, när vi spelade 15 föreställningar av "Huset - ett hem för udda" i Malmö.

Husets Kör

"Medlemmarna i kören har kommit och gått genom åren, men vissa saker har bestått. Sprungen ur proggrörelsen har det demokratiska arbetssättet alltid varit viktigt. När det är dags för ett nytt projekt sätter man sig alltså ner och bollar idéer."
(Vårt Malmö oktober 2004)

Från början var Mats "Snorre" Norrefalk vår ledare och vi repeterade på Restaurang Syd. Sven Nyqvist tog sedan över och vi flyttade till Latinskolan. Bjarne Bertelsen ledde kören en kort tid innan han lämnade över till sina musikhögskolekamrater Per Ekman och Lena Frisk (Lena blev sedermera Ekman-Frisk). Per bestämde sig efter något år att ägna sig mer åt instrumental musik, medan Lena stannade kvar som vår konstnärlige ledare under 14 år! Därefter ledde Ina Nissen kören under åren 1997-2003. Ina efterträddes av Eva Kunda Neidek, som gjorde sitt sista projekt med Husets Kör hösten 2010.

Sedan oktober 2011 leds vi av Tea-Louice Beurling.

Kören arbetar oftast i projektform. Inför varje nytt projekt tar vi fram olika förslag som vi diskuterar. Därefter sker omröstning i demokratisk ordning.
När projektinriktningen är fastställd, väljer vi också ansvariga för t ex PR, regi, scenografi och musik - alla beroende på projektets storlek.

Repertoar och inriktning

En blandad show- och teaterkör som startades i Malmö 1979. Vi sätter upp egna föreställningar med bred musikrepertoar och inslag av teater. Se hemsidan www.husets-kor.nu

Krav för att vara med i kör

<span class="demand-list"></span>

Vi söker nya medlemmar!

<p>Män!</p>