Sveriges Körförbund

Sveriges Körförbund har 13.300 medlemmar fördelade på 463 körer och ensembler. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter och ett årligt verksamhetsstöd från Statens Kulturråd.

Du kan läsa mer om Sveriges Körförbund här.