Stockholms Studentsångare söker dirigent

Stockholms Studentsångare har ambitionen att vara en av Nordens bästa manskörer. Den breda repertoaren utgör en blandning av traditionell och nyskriven musik från alla genrer av manskörslitteraturen. Vi samarbetar också gärna med Stockholms akademiska damkör.

Identiteten utgår från en tydlig musikalisk bas i den nordiska manskörstraditionen med visionen att berika, beröra och underhålla. Avsikten är att förvalta historien och möta framtiden med nydanande repertoar, format, uttryck och tonspråk.

Du är en erfaren kördirigent som antar utmaningen att förverkliga visionen och bidra till att värna Studentsångarnas identitet och kultur ur ett musikaliskt och socialt perspektiv.

Vi vill ha din ansökan senast den 29 februari 2024.