Kören Genklang söker ny körledare

Genklang är en stockholmsbaserad kör med mogna röster i fyra stämmor. Idag är vi 45 medlemmar. De flesta av oss är i övre medelåldern. Kören övar onsdagar 18-20 på Södermalm. Vi har en blandad repertoar av visor, klassiska vår- och julsånger, sånger från Norden och på andra språk. Vi är intresserade av fortsatt utveckling och tar oss gärna an nya utmaningar. Varje år har vi jul- och vårkonserter. Kören är för oss både en musikalisk och social verksamhet. Vi reser gärna och träffar andra körer.

Vi söker en positiv körledare med musikalisk utbildning. som kan entusiasmera och styra med mjuk och vänlig hand samt kan utveckla vår sång. Varför inte en fd kantor med lång erfarenhet?