Besked från FHM gällande körverksamhet fr.o.m. 12/1

Sveriges Körförbund har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten angående vägledning för det svenska körlivet och fått följande svar:

”Vi har i dagsläget inga specifika rekommendationer riktade till just körer. Enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och att vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk. På vår hemsida har vi information om vad som gäller i nuläget, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19/.

Alla bör hålla avstånd till andra.

Vi har också information till arrangörer av sammankomster och evenemang, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/, och vi har även tagit fram en tillsynsvägledning kring verksamheter, https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-gallande–smittskyddsatgarder-mot-sjukdomen-covid-19/.

Vi uppdaterar informationen på vår hemsida löpande, varför vi rekommenderar att man regelbundet går in och läser på den.”


Aktuellt