Sveriges Körförbund tillkännager 2021 års stipendiater

Sveriges Körförbunds stipendium 2021 för utvecklingen av körrörelsen i Sverige har till förbundets glädje genererat många ansökningar. Stipendiet är uppdelat i två delar om 25.000 kr vardera.

Sveriges Körförbunds styrelse har beslutat att bevilja stipendier till två körprojekt, som på ett angeläget och inspirerande sätt väver in nykomponerad körmusik, konst och sceniska uttryck kring frågor om hållbarhet och demokrati.

2021 års stipendiater är Falu Kammarkör och Sofia vokalensemble.

Falu Kammakör, under ledning av David Lundblad, kommer under 2022 arrangera Dalarnas körfestival och under arrangemanget uruppföra verket ”The hill we climbe” som bygger på poeten Amanda Gormans tal vid Joe Bidens installation, i tonsättning av kompositören Mikaela Eriksson.

Sofia vokalensemble, under ledning av Bengt Ollén, kommer under 2022 uppföra det nyskrivna Requiem ”Fridlyst” av kompositören Maria Lithell Flyg, i samarbete med ljuskonstnären Anna Berglind. Verkets belyser det faktum att vi inte har en planet B och vill flytta fokus från det ofta distanserade förhållningssättet till klimatfrågan som har synliga konsekvenser i andra delar av världen, till att flytta in skogen, insekterna och vår flora i kyrkan och belysa hur förstörelsen också pågår i vår närmiljö och konsekvenserna kring det.

Sveriges Körförbund gratulerar stipendiaterna och önskar lycka till med de inspirerande projekten!


Aktuellt