#20 – Helena Wessman, ordförande

Vi inleder 2021 i denna märkliga tid med ett inspirerande samtal om körsångens och musikens djupa värde. Till vår glädje får vi presentera Sveriges Körförbunds nya ordförande och tillika rektor på Kungliga Musikhögskolan – Helena Wessman!


Aktuellt