Helena Wessman ny styrelseordförande i Sveriges Körförbund

Helena Wessman, rektor för Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och ledamot vid Kungliga Musikaliska Akademien, valdes till ordförande i Sveriges Körförbund vid förbundsstämman i Stockholm den 3 oktober. Helena har tilldelats H.M. Konungens medalj i 8:e storleken ”för framstående insatser inom svenskt musikliv” och hon är ett välkänt och uppskattat namn i hela kör- och musiksverige. Med Helena får förbundet en mycket meriterad ordförande.

 ”Jag är mycket stolt över att bli vald som förbundsordförande för Sveriges Körförbund. Att sjunga i kör gör gott för kropp och själ och att körsången engagerar så många är välgörande för musiklivet och övriga delar av samhället. Sveriges Körförbund har en viktig uppgift i att samla och uppmuntra körsångare i hela landet. Jag ser mycket fram emot att få samarbeta med styrelsen och Karin Eklundh och hennes kollegor kring detta.” säger Helena Wessman.

Sveriges Körförbunds styrelse:

Helena Wessman, Västerås
Fredrik Bergh, Sköndal
Christel Larsson Lunderquist, Malmö
Madeleine Moback Neil, Uppsala
Monica Åslund, Luleå
Jonas Hagström, Brunflo
Katarina Henryson, Stockholm
Anci Hjulström, Göteborg
Johan Lundberg, Norrköping


Aktuellt