Välkommen till Körsommar!

Efter en vår som inte alls blev som den brukar för alla körsångare, bjuder nu några av de främsta företrädarna för körsång in alla som älskar att sjunga i kör till en digital sommarkör i sin gemensamma kampanj Körsommar!

Lördag den 6 juni startade Körsommar – en digital mötesplats på Facebook och Instagram där alla körsångare i Sverige och svenskspråkiga Finland välkomnas in i ett digitalt sommarkörforum. I en tid där många körer har fått ställa om från fysiska till digitala träffar blir detta extra viktigt. Forumet fokuserar på att inspirera, informera och framför allt låta körsångare diskutera med varandra, t.ex. hur man kan ställa om i en tid där man inte kan träffas på vanligt sätt. 

Bakom ”Körsommar” står Sveriges KörförbundFinlands svenska sång- och musikförbundStudieförbundet Bilda tillsammans med Nordens största digitala tjänster för körsång – ScorX och We Are Voice.  

– Det känns fantastiskt kul att få bjuda in gemensamt till ett forum där körsångare kan få såväl inspiration som information i en tid där många varit ifrån sin kör under de senaste månaderna. Vi vill ingjuta hopp, glädje och skapa en samlingsplats där körsångare kan diskutera, skicka in innehåll och få presentera hur de hanterar den längtan vi alla har till körsång, säger Martin Rolinski, VD We Are Voice.

– Vanligtvis har alla våra medlemmar sina olika kanaler där de kommunicerar och interagerar med varandra. Vår vision är att kunna prata tillsammans i en tid där det blivit så svårt för oss att ägna oss åt det som vi uppskattar mest – att sjunga i kör, säger Karin Eklundh, förbundsdirektör Sveriges Körförbund.

– Vi från den svenskspråkiga delen av Finland tycker det är så roligt att interagera med våra svenskspråkiga motsvarigheter. Vi ser fram emot samarbetet och inte minst att få berätta om körlivet här på den finska sidan i såväl virtuella körsatsningar som repertoarkännedom, säger Henrik Lillhannus, verksamhetsledare Finlands svenska sång- och musikförbund.

Studieförbunden i Sverige har många medlemskörer och ser mycket av den fantastiska verksamhet som idag mobiliseras.

– Det är så mycket energi och kraft i våra körer som vi bara känner måste få spridas. Detta är Körsommar  till för, säger Lina Fridblom på Studieförbundet Bilda.

Just den gemensamma aktionen att tillsammans få samla alla som brinner för körsång tror projektägarna är nyckeln.

Det digitala sommarkörforumet startar på nationaldagen och pågår under hela sommaren. Repertoarmässigt hoppas projektägarna också inspirera.

– Inom ScorX har vi under åren samlat ihop ett unikt bibliotek av stäminspelade körsånger i samarbete med Sensus. Dessa kommer vi att prata om och inspirera körsångare att sjunga i Körsommar, berättar Lillemor Bodin Carlson på ScorX.

Länkar:
www.facebook.com/korsommar • www.instagram.com/korsommar

Kontaktperson: Fredrik Berglund, projektledare Körsommar 2020
fredrik@wearevoice.se.


Aktuellt