# 15 – Körkraft, integration och passion!

Charlotte Rider och Marie Bejstam från Kulturfyren har under tre år byggt upp integration- och körprojektet Körkraft utifrån ett brinnande engagemang för människor som flytt till vårt land.

Följ med i ett böljande samtal om sångens kraft, gemenskap, kulturella diken, om skratt och gråt. Vi lever i ett samhälle i stor förändring där de politiska vindarna vänt från värme och välkomnande till kyla och hårda röster för fler utvisningar. Charlotte och Maries arbete är i det klimatet värmekällor och en guidning till hur det faktiskt är möjligt att skapa verkliga möten mellan människor genom gemensam sång.


Aktuellt