#10 – Vad ska vi med körförbund och studieförbund till?

Vi lever i ett samhälle som tycks bli mer och mer individualiserat, med fokus på hårda värden och resultat. Från denna tendens sticker körrörelsen ut med hundratusentals sångare som värderar kollektivt, lustfyllt skapande.

Sveriges Körförbund vill föra samman detta engagemang till en gemensam kraft, men hur gör vi det på bästa sätt? Hur kan vi körälskare jobba tillsammans för att utveckla körrörelsen, och övertyga politiker och bidragsgivare om att kulturen är en livsviktig komponent i åtskilliga människors liv? Om detta och mycket annat talar Karin med sina gäster i ett engagerat, framåtblickande avsnitt av Körpodden.

Medverkande:
Kerstin Fondberg, förbundsdirektör på Sveriges Körförbund
Kella Næslund, distriktsansvarig i Sveriges Körförbund
Jenny Mattsson, PR- och kommunikationsansvarig på Kulturens bildningsverksamhet


Aktuellt