#6 – Lone Larsen, dirigent och körledare

Denna vecka möter Karin den uppmärksammade kördirigenten Lone Larsen. Med deras båda erfarenheter reflekterar de kring dirigentrollen – hur stimulerande men också utsatt det kan vara att stå framför sin kör.

Lone arbetar nyskapande med scenisk gestaltning och improvisation med sin kör VoNo, och ger lyssnarna insikt i deras fascinerande process.


Aktuellt