Sofia Johanssons Kammarkör

Göteborgs kommun

Sofia Johanssons kammarkör grundades 2005, då under namnet Kören Krydda. Sedan nio år tillbaks har Sofia Johansson varit körens dirigent och hon har under den tiden fungerat som tydlig konstnärlig ledare och drivkraft, vilket varit avgörande för körens utveckling. Kören hade inte varit densamma utan Sofias engagemang och ledarskap. Namnbytet är därför ett ytterligare steg framåt, för att förtydliga Sofias centrala roll i kören. Ur ett större perspektiv vill vi också att namnbytet ska stärka och hjälpa till att framhäva kompetenta kvinnliga ledare i musikvärlden. 

Kören består av kvinnor och män i åldrarna 20-45, boende i Göteborg med omnejd. De flesta av oss har relativt stor körvana. Då många av oss jobbar och har familj har vi valt att inte satsa på några längre körresor, däremot ägnar vi oss gärna åt trevlig samvaro på hemmaplan. Vi repeterar på tisdagar kl. 18.30-21.00 i Johannebergskyrkans församlingshem.

Repertoar och inriktning

Vi i Sofia Johanssons Kammarkör verkar för att ge både oss själva och vår publik en upplevelse för såväl öron som hjärta. Vi anser nämligen att musiken har kraft att beröra och förändra. Att utforska såväl nyskriven musik som välkända verk är naturligt för oss.

Krav för att vara med i kör

Antagningskrav: Provsjungning i samband med körövning Erfarenhet av körsång och notläsning Kunna ta ansvar i sin sångstämma God röstklang

Vi söker nya medlemmar!

Vi söker basar och tenorer för höstterminen. Mer information finner du på www.sofiajohanssonskammarkor.se