Norrbykören

Göteborg

Repertoar och inriktning

Körens repertoar omfattar såväl profan som sakral musik i olika stilar från olika tidsepoker.

Krav för att vara med i kör

Viss färdighet i notläsning är ett krav, att ha sjungit i kör är ett plus.

Vi söker nya medlemmar!

Främst sopraner, tenorer och basar.