IngelaVokalis (fd ABB-kören)

Repertoar och inriktning

Blandad.

Krav för att vara med i kör

Sångprov.