Tors Hammarkör

Repertoar och inriktning

Sångresor har gjorts till olika europeiska länder. Dessa resor har givit oss influenser från olika musikstilar som vi blandar i vår repertoar.

Krav för att vara med i kör

<span class="demand-list">inga; tar emot nybörjare</span>