Tonicakören

Sundsvalls Kommun

Repertoar och inriktning

Populärmusik, visa, swing.

Krav för att vara med i kör

Tar emot nybörjare, bra gehör.