Kammarkören Sångkraft

Kammarkören Sångkraft bildades som en ungdomskör 1972 och har under sin 40-åriga historia utvecklats till en av Umeås kulturinstitutioner. Kören behärskar en bred repertoar bestående av konstmusik, pop-jazz och folkton, musik som sträcker sig över flera seklers vokala kompositioner. Kammarkören Sångkraft består idag av ca 40 sångare, amatörer som sådana men med en professionell inställning till sitt musicerande. När de inte sjunger berikar de Umeå i yrken som spänner från lärare till ljudtekniker, läkare till bokbindare!

Repertoar och inriktning

se www.sangkraft.se

Krav för att vara med i kör

Körvana