Triumf att finnas till!

Vi kan inte samlas i dessa tider men väl gå på konsert hemma. Upplev en gripande och kraftfull körkonsert som speglar de känslor som många bär på i en orolig tid.

Vocal Art Ensemble under ledning av Jan Yngwe, S:t Jacobs kyrka, Stockholm, 1 februari 2020