Täby Toner

Täby

Repertoar och inriktning

All information finns på hemsidan www.tabytoner.se

Krav för att vara med i kör

Notläsningsvana och bra gehör

Vi söker nya medlemmar!

Altar