Stockholms domkyrkokör

Stockholm

Stockholms domkyrkokör, under ledning av Michael Waldenby, ger varje sångare utrymme att, med en individuellt skolad röst, vidareutvecklas och bidra till helheten med ett eget musikaliskt uttryck. Med en tät generös klangbild, stark publikkontakt och ett aktivt levandegörande av musiken vill Stockholms domkyrkokör ge sitt bidrag till Stockholms musikliv.

Den stora romantiska och postmoderna repertoaren hör till körens kännetecken – verk av tonsättare som Johannes Brahms, Max Reger och Giuseppe Verdi, men även svensk musik av kompositörer som Oskar Lindberg och Otto Olsson, har satt sin prägel på Stockholms domkyrkokörs varma och generösa klang.

Michael Waldenbys kompositioner är en del av körens standardrepertoar och kören framträder regelbundet med både konserter och i högmässa i storkyrkan.

Kören har bland annat besökt Nordiska Musikfestivalen i Sankt Petersburg (2006), ryska festivalen Credo i Tallinn och Tartu (2009) samt gästat musikfestivalen Aita Donostia i San Sebastián (2014). Samarbete med Tromsø domkor under ledning av Hijoo Moon – hösten 2016 medverkar kören och Michael Waldenby vid 100-årsjubileet av Tromsø domkor på plats i Tromsø.

Under 2016 genomför Stockholms domkyrkokör inspelningar av Mozart och Waldenby.

Stockholms domkyrkokör på Facebook:
https://www.facebook.com/StockholmsDomkyrkokor/

Stockholms domkyrkokör på Instagram:
#stockholms_domkyrkokor