Schola Cantorums Kör

Stockholm

Repertoar och inriktning

Enl särskild bilaga

Krav för att vara med i kör

Bra gehör och god notläsningsförmåga.

Vi söker nya medlemmar!

Söker sångare i alla stämmor, särskilt mansstämmorna