Opera Viva

Stockholm

Vi är en scenisk operakör som framför både hela operor, företrädesvis med inhyrda solister, och egna föreställningar och konserter baserade på separata stycken ur operor.

Repertoar och inriktning

Opera

Krav för att vara med i kör

Bra gehör och god notläsningsförmåga.

Vi söker nya medlemmar!

Bas 1, alt 1 och 2.