Mäster Olofskören

Repertoar och inriktning

Kör från Gamla Stan med höga ambitioner vad gäller sång såväl som fest. Blandad kör med blandad repertoar och blandade åldrar.

Krav för att vara med i kör

Bra gehör, god notläsningsförmåga samt social kompetens