Maria Magdalena Kammarkör

Repertoar och inriktning

Sakral kyrkokör

Krav för att vara med i kör

Bra gehör och god notläsningsförmåga.