Klara Röster

Repertoar och inriktning

Kören arrangerar bl a jul- och sommar-andakter i S:ta Clara k:a för regeringskansliets personal. Framträdanden vid olika evenemang i myndigheten. Julkonert i S:t Görasns K:a med Pressröster. Vår- och höstkonsert.

Krav för att vara med i kör

Bra gehör.