Lunds Studentsångförening

Repertoar och inriktning

Traditionell och modern manskörsrepertoar enl bilaga till rf

Krav för att vara med i kör

Bra gehör och god notläsningsförmåga.