Kören vid Jubileumsresan till Istanbul 2015

Kvartettsångsällskapet i Helsingborg

Helsingborg

Kvartettsångsällskapet i Helsingborg bildades redan 1895 och har haft en livaktig och framgångsrik tid som en av stadens största och populäraste manskörer. Otaliga konserter och capricer har givits såväl i Helsingborg som i andra städer.

Musikaliskt samarbete har förekommit och förekommer med bl.a Helsingborgs Symfoniorkester, Konserthuskören, Tonicaorkestern, Helsingborgs Storband och många, många fler.

Gästartisternas skara under åren som gått är omfattande och spänner över namn som John Forsell, Jussi Björling, Einar Beyron, Per Grundén, Rolf Björling, Lill Lindfors och senaste succén 2010 med Malena Ernman.

En utförlig minnesskrift har framställts av körens tidigare sekreterare Olle Nylund till 100-årsjubiléet 1995 och den kan beställas hos någon av körens kontaktpersoner.Musikvalet spänner över en bred repertoir av traditionell och modern manskörsång, negro spirituals, jazz, kyrkomusik, Bellmanssånger, operakörer.

Krav för att vara med i kör

Glad, trevlig och gillar att sjunga. Gärna lite erfarenhet och du är välkommen att sitta med på en repetition och känna hur det känns.

Vi söker nya medlemmar!

Trevliga, sjungande män.