Helsingborgs Konserthuskör

Helsingborg

Konserthuskören är en blandad kör som består av ca 60 st mycket goda och kunniga körsångare. Körens repertoar omfattar verk från barock till nutid, Requiem, mässor samt körverk från 1900-talet. Konserthuskören, som idag leds av Mats Paulson, framträder i huvudsak tillsammans med den professionella Helsingborgs Symfoniorkester, därav höga kvalitetskrav. Varje körsångare skulle någon gång få framföra de stora verken tillsammans med en stor symfoniorkester. Konserthuskören är en av få körer i Sverige där man som körsångare kan få uppleva detta. Kören gör även egna produktioner dels med avancerad körmusik, dels av mer folkkär karaktär.

Repertoar och inriktning

Symfonisk kör.

Krav för att vara med i kör

Du som söker ska ha god körerfarenhet och vana att läsa noter. Vi ser helst att du tar eller har tagit sånglektioner. Vid provsjungning kommer du att få framföra en sång du själv valt samt genomgå ett röst och sångprov. Kören bedrivs på en hög konstnärlig nivå med höga ambitioner, med krav från Helsingborgs symfoniorkester och oss själva.Kören ordinarie repetitionstid är onsdagar 19-21:30. Provsjungning äger rum efter överrenskommelse.