STAL-kören Finspång

Finspång

Repertoar och inriktning

Tidigare en företagskör (Sv Turbin AB de Laval Ljungström), numera viss anknytning till Siemens.

Vi söker nya medlemmar!

Alla stämmor, men framför allt tenorer och basar