Karlskoga Kammarkör

Repertoar och inriktning

Klassiska verk, körlyrik, jazz, visa

Krav för att vara med i kör

Provsjungning. Bra gehör.

Vi söker nya medlemmar!

Sopraner och basar