Två nya skivor i körserien

Sveriges Körförbunds och Naxos samarbete kring cd-utgivning med svenska körer har nu resulterat i ytterligare två produktioner.

Sofia Vokalensemble vann Grand Prix

Sofia Vokalensemble från Stockholm vann i helgen den stora körtävlingen European Grand Prix for Choral Singing. Tävlingen ägde rum i Maribor, Slovenien.

Kulturbryggan kan bli myndighet

Kulturbryggan har sedan förra våren bedrivits som en försöksverksamhet. Nu föreslås att verksamheten permanentas i en ny myndighet.

KÖRSAM läggs ner

Körlivets samarbetsorgan KÖRSAM har varit verksamt sedan 1970. Nu upplöses föreningen.

Storkyrkans kör blir Kammarkören Musikaliska

Storkyrkans kör försvann som självständig kör i samband med att Domkyrkoförsamlingen i Stockholm omorganiserade sin musikaliska verksamhet. Nu sjunger kören igen.

Höjt Kulturrådsstöd

Kulturrådet ökar sitt stöd till Sveriges Körförbund. Pengarna skall bland annat gå till arbetet ute i de nya distrikten.

Vocado nominerad till CARA Awards

Nomineringarna till årets CARA Awards är nu klara. Den svenska vokalgruppen Vocado är med sin cd Northern Lights nominerad i tre kategorier.

Flöjtist vann i internationell kompositionstävling

Flöjtisten Tina Andersson vann den legendariska skivstudion Abbey Roads kompositionstävling med sitt körverk The Angel.

Årets norska barnkörledare utsedd

Edle Stray-Pedersen blev årets barnkörledare i Norge 2011.

Förbundets nya hemsida klar

I samband med att Sveriges Körförbund från årsskiftet omorganiseras har en helt ny hemsida sjösatts som innebär många nyheter för medlemmar och övriga besökare.

Tonkonstmedalj till Dan-Olof Stenlund

Kördirigenten och professorn Dan-Olof Stenlund har tilldelats Medaljen För Tonkonstens Främjande.

MAIS skriver till ministern om kulturstatistik

MAIS - Musikarrangörer i Samverkan - har skrivit till kulturministern angående statistiken över musikområdet.

Fler körer får frigruppsstöd

Statens Kulturråd presenterade i förra veckan vilka musikgrupper som får verksamhetsstöd för 2012 och fyra körer kommer att få stöd.

Workshopdag samlade 80 unga arrangörer

Den 15 oktober anordnades en workshopdag för unga arrangörer. Evenemanget ägde rum i Göteborg.

Sedvanligt prisregn vid EE-dagen

Årets Eric Ericson-dag ägde rum i Falun. Flera av körlivets priser delades ut.