Musikhögskolans Kammarkör, Piteå

Repertoar och inriktning

Kammarkören har genomfört ett 15-tal internationella turnéer till Europa, Ryssland och Sydamerika. Under våren 2005 gjorde kören en turné i Tyskland med konserter bland annat i Lübeck, Hamburg och Travemünde.

Krav för att vara med i kör

Bra gehör och god notläsningsförmåga. Provsjungning. Studerande vid Musikhögskolan