Nominering av ombud till Riksstämman 2020

Kom och var delaktig i förbundets framtid!

Under Riksstämman har du möjlighet att påverka Sveriges Körförbunds utveckling och framtid genom att delta som ombud. Din röst och ditt engagemang är viktigt, tillsammans skapar vi ett starkt och levande körförbund!
(Karin Eklundh)

Dags att nominera ombud till riksstämman

Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ. Varje medlem äger rätt att nominera och rösta på ombud till riksstämman.

Riksstämman äger rum den 13 juni 2020 på Skeppsholmen i Stockholm. 

Nominering kan endast ske via hemsidan och då du är inloggad. Kontrollera därför redan nu att dina uppgifter i medlemsregistret är kompletta.

Som medlem i Sveriges Körförbund kan du nu nominera den du vill ska företräda ditt distrikt vid riksstämman. Du nominerar en person till ombud genom att fylla i formuläret nedan. Ombud ska vara medlem i förbundet. Du nominerar ombud för ditt eget distrikt och ombudet ska också vara bosatt i det distriktet. Du kan också nominera dig själv. Sveriges Körförbund tar därefter kontakt med de nominerade och frågar om de accepterar nomineringen.

Hemsidan är öppen för nomineringar till och med den 1 mars 2020. 

Hemsidan kommer att vara öppen för att rösta på de personer som accepterat nomineringen till och med den 20 mars. Röstning kan endast ske via hemsidan och då du är inloggad. Som medlem kan du även ställa motioner till riksstämman (förslag till beslut i riksstämman). Motioner ska vara inne senast 13 april 2020.

”Sveriges Körförbunds verksamhet grundar sig på alla människors lika värde, på demokrati och mångfald. Förbundet är en riksomfattande, självständig organisation som är partipolitiskt och ideologiskt neutral.”
(ur Sveriges Körförbunds stadgar)

Logga in för att nominera