Nominering av ombud till Riksstämman 2018

Gör din röst hörd!

"Det är viktigt att våra medlemmar är delaktiga i förbundets framtid och engagerar sig i verksamheten. Här är din möjlighet att påverka Sveriges Körförbunds inriktning genom att delta i Riksstämman som ombud."

(Kerstin Fondberg)
 

Dags att nominera ombud till riksstämman

Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ. Varje medlem äger rätt att nominera och rösta på ombud till riksstämman.

Riksstämman äger rum den 2 juni 2018 på Skeppsholmen i Stockholm. 

Nominering kan endast ske via hemsidan och då du är inloggad. Kontrollera därför redan nu att dina uppgifter i medlemsregistret är kompletta.

Som medlem i Sveriges Körförbund kan du nu nominera den du vill ska företräda ditt distrikt vid riksstämman. Du nominerar en person till ombud genom att fylla i formuläret nedan. Ombud ska vara medlem i förbundet. Du nominerar ombud för ditt eget distrikt och ombudet ska också vara bosatt i det distriktet. Du kan också nominera dig själv. Sveriges Körförbund tar därefter kontakt med de nominerade och frågar om de accepterar nomineringen.

Hemsidan är öppen för nomineringar till och med den 1 mars 2018. 

Hemsidan kommer att vara öppen för att rösta på de personer som accepterat nomineringen till och med den 15 mars. Röstning kan endast ske via hemsidan och då du är inloggad. Som medlem kan du även ställa motioner till riksstämman (förslag till beslut i riksstämman). Motioner ska vara inne senast 1 april 2018.

Ombudens fördelning:
Ett ombud per distrikt samt ytterligare ett ombud för de tre största distrikten i Sverige (Skåne, Västra Götaland och Stockholm).

”Sveriges Körförbunds verksamhet grundar sig på alla människors lika värde, på demokrati och mångfald. Förbundet är en riksomfattande, självständig organisation som är partipolitiskt och ideologiskt neutral.”
(ur Sveriges Körförbunds stadgar)

Logga in för att nominera