Kontakt

Sveriges Körförbund

Slupskjulsvägen 34
111 49 STOCKHOLM

Tel 0707-82 92 44
E-post kansli@sverigeskorforbund.se


Förbundsdirektör Kerstin Fondberg
Tel 0702-89 90 10
E-post kerstin.fondberg@sverigeskorforbund.se

Kansliansvarig Ingrid Bond Österlind
Tel 0707-82 92 44
E-post kansli@sverigeskorforbund.se

Förbundsordförande Eric Sjöström
Tel 0721-80 79 09
E-post eric.sjostrom@sverigeskorforbund.se

Karin Broberg

Körkonsulent, i samarbete med Kulturens Bildningsverksamhet
Karin Broberg
Tel 076-786 63 27
E-post karin.broberg@sverigeskorforbund.se

Ekonomi
Inga Cederberg
E-post ekonomi@sverigeskorforbund.se 

Tidningen Körsång samt redaktionellt material på hemsida och nyhetsbrev
Redaktör Petra Hansson, Break a Story Communication AB
Tel 031-708 66 83
E-post red@sverigeskorforbund.se

Annonsbokning, tidningen Körsång samt webb och nyhetsbrev
Caroline Teiler Östling, Break a Story Communication AB
Tel 070- 731 39 30
E-post 
caroline.ostling@breakastory.se