Västmanlands distrikts körer firar Kvinnodagen

Sveriges Körförbunds distrikt Västmanland anordnar två konserter för att lyfta fram och hylla kvinnliga tonsättare och diktare. Medverkande körer är Västerås Kammarkör, Pro Musica och Belladonnakören. Körerna sjunger var sin avdelning och även ett knippe gemensamma sånger.

Onsdag 8 mars kl 19.00, Ansgarskyrkan, Västerås
Söndag 12 mars kl 18.00, Norbergs kyrka