The 63rd Cork International Choral Festival

Tävling för alla typer av körer på hög nivå. Även körfestival för icke tävlande körer. Läs mer här.