Om alla berg och dalar - Mäster Olofskören

Mäster Olofskören ger en hemkomstkonsert efter sin resa i Kroatien. Dirigent Bo Tobiasson.

S:t Johannes kyrka, Johannesgatan 21

Måndag 29 maj kl 19.00

Entré 100 kr. Biljetter säljs via www.masterolofskoren.se. Ev kvarvarande biljetter säljs i entrén.