Musik för fred & försoning - Kören Saltstänk

Kören Saltstänk bjuder på en kväll som rymmer musik av bland annat Karin Rehnquist, Eva Dahlgren, Lars Jansson samt den nya mässan Missa nova Sofiae av Nina Åkerblom Nielsen. Dirigent är Tore Sunesson. Medverkar gör dessutom Nina Åkerblom Nielsen, sång, Teresa Indebetou, piano, Niss Kerstin Hallgren, bas och Andrea Granqvist, flöjt .

Söndag 13 oktober, kl 18.00
Guldhedskyrkan
Fri entré

Konserten ges i samarbete med Guldhedskyrkan.