Limerick Sings International Choral Festival

Körfestival utan tävlingsinslag. Läs mer här.