Kör- och visfestivalen i Karlsborg

Lördag 17 juni: Spelmansstämma. Uppspel på scenen kl 13.00. Anmäl medverkan på plats!

Söndag 18 juni: Kör och visfestival kl 13.00 - ca 16.30. Torsö Vokalensemble och Vänervind framträder. Dessutom vokalgruppen Vocation samt Elisa och Markus Frykén. Slutlig stor final med alla medverkande: Körer, spelmän, körsångare och publiken.