Florilège Vocal de Tours

Florilège Vocal de Tours är en internationell körsångstävling  för små eller stora ensembler, blandade eller lika röster. De tävlande bedöms av en internationell jury. Juryn utdelar bland annat den högsta utmärkelsen - le Grand Prix de la Ville de Tours. Läs mer här.